De Blenheim Scriptieprijs

De Blenheim Scriptieprijs wordt jaarlijks door Blenheim Advocaten uitgereikt aan de schrijver van de beste vennootschapsrechtelijke masterscriptie. Door toekenning van de Blenheim Scriptieprijs wordt beoogd het schrijven van kwalitatief hoogwaardige scripties op het gebied van vennootschapsrecht te bevorderen.

Blenheim werkt bij het organiseren van de Blenheim Scriptieprijs samen met Celsus juridische uitgeverij.

Wat wint de winnaar?

Celsus juridische uitgeverij zal de beste scriptie in boekvorm uitgeven. De winnende auteur krijgt van Celsus juridische uitgeverij 5 exemplaren van het boek.

De winnende scriptie wordt daarnaast opgenomen in de Juncto-reeks van Celsus juridische uitgeverij. Celsus juridische uitgeverij vraagt een ISBN aan, en zorgt ervoor dat het boek bekend wordt bij de doelgroep. Er worden boekaankondigingen verstuurd naar de algemene en de specifieke juridische bladen. Specifieke doelgroepen (advocatuur, rechterlijke macht, Openbaar Ministerie, wetenschap) krijgen een elektronische nieuwsbrief waarin melding wordt gemaakt van het boek. Het boek wordt opgenomen op de site van Celsus juridische uitgeverij, waar het door iedereen kan worden besteld.

Tot slot wint de winnaar ook nog een geldprijs van EUR 500,- van Blenheim Advocaten.