Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 88

Wmo en illegaal verblijvende vreemdelingen


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): C.H. Slingenberg

Archiefcode: RV20140088

04-06-2014 Centrale Raad van Beroep (ECLI:NL:CRVB:2014:1995) zaaknummer: 11/6669 WMO

illegaal verblijf opvang

Opvang

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8(Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning Art. 2