Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 43

cumulatie leges alle gezinsleden belemmering voor uitoefening rechten Richtlijn 2003/109


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): D. Schaap

Archiefcode: RV20140043

17-06-2014 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2014:2359) zaaknummer: 201401261/1/V1

Derdelanders leges

Lang verblijvende derdelanders

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 14Art. 24, lid 2Vluchtelingenverdrag Art. 3.34f, lid 1