Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 91

nationaliteitsrechtelijke gevolgen van diplomatieke status vader


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): G.R. de Groot

Archiefcode: RV20140091

23-05-2014 Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2014:1201) zaaknummer: 13/04118

diplomaat verlies Nederlanderschap woonplaats

Nationaliteit

(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 17Toescheidingsovereenkomst Nederland-Suriname Art. 3Art. 6, lid 1Art. 6, lid 2Art. 8, lid 2