Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 48

krantenzaak: opgelegde Wav-boetes


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): Red. Rechtspraak Vreemdelingenrecht

Archiefcode: RV20140048

09-07-2014 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2014:2508) zaaknummer: 201308704/1/V6

WAV-Boete

Arbeidsmigratie

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 5:46, lid 2(WAV) Wet arbeid vreemdelingen Art. 19dArt. 2, lid 1Richtlijn 2009/52/EG