Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 14

vonnis door marteling verkregen kan niet ten grondslag liggen aan toepassing artikel 1F Vluchtelingenverdrag


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H. Battjes

Archiefcode: RV20140014

16-06-2014 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2014:2266) zaaknummer: 201302787/1/V1

Exclusion Clauses marteling

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 6Vluchtelingenverdrag Art. 1F