Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 57

staat een 1F-er buiten de tijd?


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M.C. Stronks

Archiefcode: RV20140057

18-09-2014 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2014:3525) zaaknummer: 201402288/1/V2

gezinsleven inreisverbod tijdsverloop

Openbare orde

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8(Vb 2000) Vreemdelingenbesluit 2000 Art. 6.5a, lid 5Richtlijn 2008/115/EG (Terugkeer) Art. 11, lid 2Vluchtelingenverdrag Art. 1F