Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 33

S. en G.: derdelander familieleden grenswerknemer en verblijfsrecht in lidstaat van nationaliteit van de EU-burger


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H. Oosterom-Staples, A.A.M. Schrauwen

Archiefcode: RV20140033

12-03-2014 Hof van Justitie Europese Unie (ECLI:EU:C:2014:136) zaaknummer: C-457/12

EU-burger familielid van werknemer

Vrij verkeer van EU-burgers en Familieleden

(VwEU) Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Art. 20Art. 21, lid 1Art. 45Richtlijn 2004/38/EG (Definitie) Art. 2