Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 5

Tarakhel tegen Zwitserland: Dublinoverdracht kinderen aan Italië


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H. Battjes

Archiefcode: RV20140005

04-11-2014 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:CE:ECHR:2014:1104JUD002921712) zaaknummer: 29217/12

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3