Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 24

Surinaamse, langdurig illegaal verblijf bij Nederlands gezin


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P. Boeles

Archiefcode: RV20140024

03-10-2014 Europees Hof voor de Rechten van de Mens ( ECLI:CE:ECHR:2014:1003JUD001273810) zaaknummer: 12738/10

gezinsleven kinderen Mvv-aanvraag

Gezinshereniging

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8