Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 82

Dano: uitsluiting economisch niet-actieve Unieburgers van bepaalde sociale uitkeringen


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P.E. Minderhoud

Archiefcode: RV20140082

11-11-2014 Hof van Justitie Europese Unie (ECLI:EU:C:2014:2358) zaaknummer: C-333/13

EU-burger rechtmatig verblijf sociale zekerheid

Sociale zekerheid

Richtlijn 2004/38/EG (Definitie) Art. 24Art. 7Verordening 883/2004/EG Art. 3Art. 4Art. 70