Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 98

objectieve rechtvaardiging voor onderscheid op grond van nationaliteit in Remigratiewet


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): A.B. Terlouw

Archiefcode: RV20140098

10-12-2014 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2014:4457) zaaknummer: 201401362/1/V6

gelijke behandeling remigratie

Varia

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 14(IVBPR) Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten Art. 26EVRM twaalfde protocol Art. 1RadRw Art. 2, sub a-g, iRw Art. 1, lid 1b