Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 50

kennismigrant en looncriterium


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): E.J.A. Franssen

Archiefcode: RV20140050

15-12-2014 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2014:4692) zaaknummer: 201402257/1/V1

kennismigranten machtiging tot voorlopig verblijf

Arbeidsmigratie

(Vb 2000) Vreemdelingenbesluit 2000 Art. 3.30, lid 1, sub aBesluit uitvoering Wav Art. 1dVreemdelingencirculaire 2000 (au pairs) B6/2.3