Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 22

huiselijk geweld, schulden, uitzetting na 18 jaar


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P. Boeles

Archiefcode: RV20140022

25-03-2014 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:CE:ECHR:2014:0325JUD000260708) zaaknummer: 2607/08

inmenging openbare orde

Gezinshereniging

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8