Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 44

periode tussentijds formeel beperkt verblijfsrecht telt mee; periode na einde verblijfsvergunning niet


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): D. Schaap

Archiefcode: RV20140044

06-11-2014 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2014:4104) zaaknummer: 201405205/1/V1

Derdelanders

Lang verblijvende derdelanders

(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 21, lid 1, sub aArt. 8Richtlijn 2003/109/EG (Langdurig ingezetenen) Art. 3, lid 2Art. 4, lid 1