Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 15

afwijzing van asielaanvraag door getuigen International Criminal Court


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H. Battjes

Archiefcode: RV20140015

27-06-2014 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2014:2426) zaaknummer: 201310221/1/V1

Exclusion Clauses

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 1Art. 2Art. 3Art. 6(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art 82Art. 29, lid 1Art. 45Vluchtelingenverdrag Art. 1FVreemdelingenbesluit (oud) Art. 3.107