Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 45

de Essent zaak


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): E.J.A. Franssen

Archiefcode: RV20140045

11-09-2014 Hof van Justitie Europese Unie (ECLI:EU:C:2014:2206) zaaknummer: C-91/13

vrij verrichten van diensten

Arbeidsmigratie

(Buwav) Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen Art. 1c(VwEU) Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Art. 56Art. 57