Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 10

vrouwenbesnijdenis als exclusion clause Vluchtelingenverdrag


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H. Battjes

Archiefcode: RV20140010

10-02-2014 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2014:550) zaaknummer: 201208875/1/V1

kinderen

Asiel

(IVRK) Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind Art. 24, lid 3Vluchtelingenverdrag Art. 1(F), sub b