Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 90

gevolgen van identiteitsfraude


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): G.R. de Groot

Archiefcode: RV20140090

21-02-2014 Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2014:408) zaaknummer: 13/02795

bescherming van opgewekt vertrouwen identiteitsfraude naturalisatie

Nationaliteit

(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 14Art. 17RO Art. 81, lid 1