Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 93

geboorte in Suriname of Nederland?


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): G.R. de Groot

Archiefcode: RV20140093

01-05-2014 Rechtbank 's-Gravenhage (ECLI:NL:RBDHA:2014:5469) zaaknummer: C-09-450275 - HA RK 13-456

land van geboorte verlies Nederlanderschap

Nationaliteit

(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 15, lid 2, onder bArt. 26(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap (oud) Art. 15, lid 2, onder a