Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 42

verblijf als langdurig derdelander niet van rechtswege; gevolg voor belastingen en toeslagen


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): D. Schaap

Archiefcode: RV20140042

12-02-2014 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2014:401) zaaknummer: 201302284/1/A2

Derdelanders

Lang verblijvende derdelanders

(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 8Richtlijn 2003/109/EG (Langdurig ingezetenen) Art. 15Art. 19Art. 4