Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 7

Qurbani: bevoegdheid prejudiciële uitlegging betreft enkel tot het Unierecht behorende rechtsvoorschriften


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H. Battjes

Archiefcode: RV20140007

17-07-2014 Hof van Justitie Europese Unie (ECLI:EU:C:2014:2101) zaaknummer: C-481/13

subsidiaire bescherming

Asiel

(VwEU) Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Art. 78Handvest EU Art. 18Richtlijn 2004/83/EG (Definitie) Art. 14, lid 6Vluchtelingenverdrag Art. 31