Resultaat 73–84 van de 87 resultaten wordt getoond

UCERF 7 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Recht in het dagelijks leven van transnationale families

W. van Rossum

Deze bijdrage pleit voor het behouden en verder ontwikkelen van wijzen van denken en communiceren in reactie op transnationale oriëntaties op recht die de legitimiteit van advocatuur en rechterlijke macht kunnen versterken.

UCERF 16 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Rechtsbescherming in jeugdbeschermingszaken steeds doorslaggevend?

L.M. Coenraad

Lieke Coenraad vraagt zich in haar bijdrage af of de rechter in geval van jeugdbeschermingsmaatregelen niet de mogelijkheid zou moeten hebben om een afweging te maken tussen het belang van rechtsbescherming enerzijds en dat van snelle rechtszekerheid en minder ingrijpende middelen anderzijds. Rechtspraak van de Hoge Raad lijkt daaraan in de weg te staan, nu […]

UCERF 11 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Rechtsbijstand voor ouders in de jeugdbeschermings­procedure in het licht van EHRM-jurisprudentie

K.E. Hepping, E.P. Schmidt

De auteurs gaan in deze bijdrage in op de vraag welke rechten ouders hebben. Daarbij gaat het om het recht op rechtsbijstand van een advocaat in het licht van artikelen 6 en 8 EVRM.

UCERF 13 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Rotterdamse toestanden: ervaringen van de gemeentelijke kinderombudsman

C.A. Goudsmit

De auteur beschrijft in deze bijdrage waar zij in haar functie als gemeentelijke kinderombudsman in Rotterdam en omgeving mee te maken krijgt. Welke rol kan een gemeentelijke kinderombudsman spelen bij de verwezenlijking van kinderrechten? Het werkterrein van de ombudsman is breed en betreft zeer uiteenlopende onderwerpen; door de decentralisatie van zorg naar gemeenteniveau is die […]

UCERF 16 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Samenloop van burgerlijke en religieuze rechtsgang bij huwelijkse gevangenschap

S. Rutten

Susan Rutten gaat in op de mogelijkheid voor vrouwen om via het civiele recht aan huwelijkse gevangenschap te ontkomen. Tot nu toe is dat veelal via een kort geding-procedure aangespannen op grond van onrechtmatige daad; onder toekomstige wetgeving kan dit als nevenvoorziening bij een echtscheidingsverzoek. Op basis van rechtspraak van de Hoge Raad geldt een […]

UCERF 15 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Ter inleiding

W.M. Schrama

Over actualiteiten in het familierecht kan ook dit jaar weer het nodige gezegd worden. Er liggen aardig wat wetgevingsplannen op stapel in de Tweede en Eerste Kamer, zoals bijvoorbeeld het wetsvoorstel over gezamenlijk gezag bij erkenning, de veranderingen in de pensioenrechten van echtgenoten bij scheiding en de plannen om huwelijkse gevangenschap tegen te gaan. De […]

UCERF 14 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Toekomst mantelzorg: naar erkenning van het collectief belang en bescherming voor het individu

L. Hoogendijk

Een van de belangrijkste vraagstukken van de komende jaren zal zijn hoe we als maatschappij omgaan met vergrijzing en de zorg voor ouderen. Mantelzorg speelt daarbij een cruciale rol. In deze bijdrage wordt ingegaan op die vraag. Hoe kunnen we faciliteren dat burgers mantelzorg verlenen en daarbij niet onnodig belast worden? In de toekomst zal […]

UCERF 11 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Toetsing van wilsbekwaamheid bij dementerende ouderen

E. Pans

In deze bijdrage gaat om de vraag naar wilsbekwaamheid van ouderen met dementie. Deze ouderen lopen het risico blootgesteld te worden aan misbruik, bijvoorbeeld op financieel terrein. Wilsbekwaamheid wordt in de bijdrage belicht vanuit verschillende perspectieven.

UCERF 16 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Van Brussel II bis naar Brussel II ter: What’s new? Beschrijving van de herziene verordening en enkele aandachtspunten

L. Frohn

Lisette Frohn gaat in op de herziene ipr-verordening Brussel IIter. Daarin veranderen een aantal zaken vergeleken met de geldende Brussel IIbis verordening. Voor de praktijk is dat van belang, nu aan menige echtscheiding of zaak over ouderlijk gezag een grensoverschrijdend element zit. Helaas is in de nieuwe verordening nog steeds geen definitie opgenomen van het […]

UCERF 16 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Van je familie moet je het hebben? Intergenerationele familiezorg in het privaatrecht

F. de Kievit

Femke de Kievit gaat in op de urgente vraag hoe informele zorg voor ouderen in een sterk vergrijzende samenleving geregeld kan worden, en met name welke rol het privaatrecht daarbij zou kunnen vervullen. Met het verschuiven van zorg naar het private domein rijst ook de vraag of de rol van het privaatrecht belangrijker zal of […]

UCERF 10 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Vechtscheidingen: Meer om over te vechten?

M. Antokolskaia

De wetgeving en de onderliggende ideologie van het gezags- en omgangsrecht zijn de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Masha Antokolskaia gaat in op vechtscheidingen; een boeiend onderwerp, dat helaas voorlopig niet aan actualiteit zal inboeten.

UCERF 6 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Verblijfsarrangementen na scheiding: een sociologische analyse

A. Poortman

Hoe vaak komen bepaalde verblijfsarrangementen voor na scheiding? Wat zijn de gevolgen van verschillende verblijfsarrangementen voor de betrokkenen? Welke factoren spelen een rol bij de totstandkoming van verblijfsarrangementen?

Resultaat 73–84 van de 87 resultaten wordt getoond