Nieuwe wegen in het kinderalimentatierecht

UCERF 5 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


De afgelopen decennia heeft het Nederlandse kinderalimentatiestelsel de aandacht gehad van de wetgever, de rechterlijke macht, praktijkjuristen en de wetenschap. De hoofdvraag die herhaaldelijk is opgeworpen is of het kinderalimentatiestelsel maatwerk moet blijven leveren door in hoge mate rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de betrokkenen of dat het wenselijk zou zijn een meer forfaitair kinderalimentatiestelsel in te voeren. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen op het gebied van de vaststelling van de onderhoudsbijdrage voor kinderen. Hierbij wordt stilgestaan bij de verschillende initiatieven die zijn genomen om het huidige kinderalimentatiestelsel te veranderen. Daarna volgt een korte rechtsvergelijking tussen het Nederlandse, Noorse en Zweedse recht betreffende de vaststelling van de onderhoudsbijdrage voor kinderen.


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): M. Jonker

Archiefcode: UCERF2011027

kinderalimentatiestelsel vaststelling onderhoudsbijdrage

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen