Over de menselijke maat, ook in het familierecht

UCERF 16 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Zaken uit het familierechtelijke verleden waar de overheid of overheidsinstanties een rol in gespeeld hebben, duiken steeds vaker op en roepen de vraag op wat de overheid nu moet doen voor handelen van toen. Dat zijn, gezien de langdurende trajecten voor de overheid, lastige vragen. Om erkenning, excuses en genoegdoening van het leed te krijgen is de niet aflatende inzet van belangengroepen noodzakelijk en dan nog gaat het moeizaam. En ook de rechtspraak krijgt met deze vraagstukken te maken.