Op de grens van volwassenheid

UCERF 18 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Het achttienjarig bestaan van het UCERF is in lijn met een ander thema. Dat betreft de grens van meerderjarigheid en de daarmee samenhangende leeftijdsgrenzen. Vooral in het juridisch domein maakt het veel verschil of een persoon minder- of meerderjarig is. Alleen meerderjarigen zijn handelingsbekwaam. Toch hebben minderjarigen ook verschillende rechten en verantwoordelijkheden. Daarbij lijkt de wetgeving op een lappendeken: in verschillende rechtsgebieden worden uiteenlopende leeftijdsgrenzen gehanteerd. Wat is eigenlijk het beeld van de jongere dat de wetgever heeft?