Recht in het dagelijks leven van transnationale families

UCERF 7 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


In deze bijdrage worden eerst enkele theoretische concepten behandeld en wordt ingegaan op de vraag waarom onderzoek naar legal consciousness in de huidige pluriforme samenleving relevant is. Vervolgens wordt een casus beschreven en zal met behulp van bestaand onderzoek worden getoond welke problematiek aan de orde kan zijn vanuit een transnationaal perspectief en hoe het rechtsbewustzijn van de betrokken spelers daarin een rol speelt. Tenslotte komt de wijze waarop de advocaten in deze zaak zijn omgegaan met en reageerden op de opvattingen en oriëntaties van hun cliënten worden gekaraktiseerd en geanalyseerd. Deze bijdrage pleit voor het behouden en verder ontwikkelen van wijzen van denken en communiceren in reactie op transnationale oriëntaties op recht die de legitimiteit van advocatuur en rechterlijke macht kunnen versterken.