Over social media en minderjarigen

UCERF 17 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


De rol van social media in de verhouding tussen ouders en kinderen. De Europese Unie besteedt de nodige aandacht aan digitale kinderrechten. Ook het Kinderrechtencomité heeft richting gegeven aan de verplichtingen van verdragsstaten over kinderrechten in een digitale omgeving in General Comment nr. 25. Het Kinderrechtencomité merkt op dat de privacy van kinderen bedreigd kan worden doordat ouders informatie over het kind online delen. Hierna gaat het om zaken die gaan over de verhouding tussen kinderen en hun ouders. In de Nederlandse juridische literatuur is er ook in toenemende mate aandacht voor.