Over KEI en de regierechter in het personen- en familierecht

UCERF 12 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


De ontwikkelingen op het terrein van de KEI-wetgeving. Een van de wijzigingen is de rol die de rechter in artikel 19 lid 2 Rv toebedeeld krijgt om regie te voeren met betrekking tot het verloop van de procedure. Hoe verhoudt zich dit tot het beginsel van lijdelijkheid. Binnen de rechtspraak op het terrein van het familierecht zou het streven naar een grotere efficiency, voortvarendheid en maatwerk een mooi uitgangspunt zijn. De doorlooptijden zijn te lang, te veel verschillende rechters zijn in de loop van de procedure bij de behandeling van de zaak betrokken en uitspraken bieden niet altijd een maatwerkoplossing voor het werkelijke probleem dat achter de procedure schuilgaat. Op deze punten zijn ook concrete stappen gezet om tot verbetering te komen, waarbij gedacht kan worden aan de ideeën door de Raad voor de Rechtspraak ontwikkeld over de aanpak van vechtscheidingen.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen