Over het nieuwe relatievermogensrechtelijke basisstelsel, averij, spoken, gemiste en nieuwe kansen

UCERF 12 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Wat kunnen wij verwachten ten aanzien van het nieuwe huwelijksvermogensrecht? Zijn de gevolgen van het in de huwelijkse gemeenschap laten vallen van voorhuwelijks gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten wel goed doordacht? En wat betekent dat als een van de echtgenoten meer heeft bijgedragen aan de verkrijging van dat goed? Een ander aspect is de positie van schuldeisers ten opzichte van echtgenoten. Aangebracht vermogen is niet vatbaar voor schuldeisers van de andere echtgenoot, en voorhuwelijkse schulden worden niet langer gemeenschappelijk. Dat neemt niet weg dat Schols het nieuwe stelsel kwalificeert als een schuldeiserswalhalla.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen