Resultaat 13–24 van de 87 resultaten wordt getoond

UCERF 7 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De Hoge Raad en het familierecht

F. Langemeijer

In deze bijdrage wordt onderzocht wat wetenschappers en advocaten kunnen bijdragen om de verschillende wijzen van toetsing van de Hoge Raad en het Europse Hof met elkaar te verenigen.

UCERF 5 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De logeerbuik: draagmoederschap in Nederland

M.J. Vonk

Er bestaat geen specifieke juridische procedure waarmee de draagmoeder het kind kan overdragen aan de wensouders. Hoe kunnen de wensouders dan onder het huidige Nederlands recht de juridische ouders worden van het kind?

UCERF 16 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De modernisering van het huwelijksvermogensrecht: hoe nu verder? Over de mogelijkheden die het algemeen vermogensrecht biedt

J.H. Lieber

De bijdrage van Jan Hein Lieber begint met de uitdagende vraag hoe het huwelijksvermogensrecht hervormd kan worden. De titel licht al een tipje van de sluier op in welke richting hij mogelijk een oplossing ziet. Na een brede inleiding die context geeft aan de rechtsontwikkelingen op dit punt, onderzoekt Lieber vanuit praktisch oogpunt welke mogelijkheden […]

UCERF 5 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De overlegscheiding: de eerste ervaringen in Nederland

B. Chin-A-Fat

In dit artikel wordt in de eerste plaats de achtergrond van de overlegscheiding geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op de ontwikkeling van de overlegscheiding in de Nederlandse praktijk.

UCERF 4 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De positie van de minderjarige in het civiele proces

L. Punselie

Een beschouwing van het recht van minderjarigen om gehoord te worden in aangelegenheden die hen betreffen en de (on)mogelijkheden voor minderjarigen die het Nederlandse recht thans kent om kwesties die hen betreffen zelfstandig aan de rechter voor te leggen. Achter het benadrukken van beide onderwerpen ligt de vraag welke rol minderjarigen zelf toekomt in juridische procedures.

UCERF 14 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De praktijk van het hoorrecht van minderjarigen: verbeteringen wenselijk?

M.R. Bruning

Een onderwerp dat de laatste jaren meer aandacht heeft gekregen: het recht op participatie van minderjarigen. Mariëlle Bruning gaat in deze bijdrage in op een groot WODC-onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van de uitbreiding van de formele procespositie en het hoorrecht van minderjarigen in familie- en jeugdprocedures. Interessant is dat in het onderzoek een […]

UCERF 11 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De rol van het IVRK in de Nederlandse familie- en jeugdrechtpraktijk

P.J. Montanus

In deze bijdrage zal aan de hand van wetgeving, jurisprudentie en literatuur worden besproken welke rol het IVRK heeft gespeeld, speelt en kan spelen in de Nederlandse familie- en jeugdrechtpraktijk.

UCERF 11 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De rol van het sociale netwerk bij (v)echtscheidingen

C. Finkenauer, E. Kluwer, J. van Lawick, J.C. de Schipper, K. Schoemaker, M. Visser

Het artikel maakt een begin met het in kaart brengen van de complexiteit van de sociale context van vechtscheidingen. Het draagt er toe bij kennislacunes te identificeren. 

UCERF 12 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De toepassing van de redelijkheid en billijkheid in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht

E.M.J.M.C. van Wijk-Verhagen

Wat is de rol van de redelijkheid en billijkheid in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht?

UCERF 14 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De waarde van het levenstestament

A. Autar

In deze bijdrage gaat de auteur in op vragen rondom het razend populaire levenstestament. Dit instrument, dat in de notariële praktijk tot ontwikkeling is gekomen, wordt vaak gebruikt vanuit de wens om zelf regie te houden. De beschermingsmaatregelen uit Boek 1 BW (curatele, bewind en mentorschap) worden als te beperkend gezien. Toch is het levenstestament […]

UCERF 14 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De wet herziening partneralimentatie: kort door de bocht verkort

W.M. Schrama

Op 1 januari 2020 is de nieuwe wet partneralimentatie inwerking getreden. Daarmee is een einde gekomen aan een lang wetgevingstraject, dat aanvankelijk zeer ambitieus was, doch later werd beperkt tot een verkorting van de alimentatieduur. In deze bijdrage wordt ingegaan op de wetsgeschiedenis en worden enkele belangrijke vraagstukken belicht die in de rechtspraktijk een rol […]

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De X factor: genderidentiteit en geslachtsregistratie

M. van den Brink

Marjolein van den Brink doet in deze bijdrage over trans*genders verslag van een omvangrijk rechtsvergelijkend onderzoek.

Resultaat 13–24 van de 87 resultaten wordt getoond