UCERF

Resultaat 61–72 van de 99 resultaten wordt getoond

UCERF 6 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Jeugdstrafrecht in beweging

T. Liefaard

Deze bijdrage beoogt de plannen voor een adolescentenstrafrecht tegen het licht te houden en te beoordelen op hun nut, noodzaak en wenselijkheid.

UCERF 17 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Kiekeboe! Hier ben ik: identiteitsrechten van kinderen in het familierecht

S. Bou-Sfia

Het recht op identiteit van minderjarigen. Dit recht op identiteit is een terrein dat nog niet vaak onderzocht is begint dan ook met een open verkenning van identiteitsrechten. Verschillende verdragen zijn daardoor relevant, maar met name artikel 8 IVRK en artikel 8 EVRM bieden bescherming aan dit recht. Daarbij rijzen veel vragen: wat houdt het […]

UCERF 18 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Kinderalimentatie bij samengestelde gezinnen: een knelpunt en een stappenplan

J. Franken, J.A.M.H. de Wit

Een heldere uiteenzetting over de berekening van kinderalimentatie bij samengestelde gezinnen. Jennifer Franken en Johan de Wit, komen vanuit hun ervaring vanuit de rechtspraktijk met een aantal ideeën over de berekening van de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder. Die berekening speelt steeds vaker een rol in de praktijk door scheidingen en hertrouwen. Na een uiteenzetting […]

UCERF 1 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Kinderalimentatie, wat nu?

A. Willems

Op 9 november 2006 heeft de minister van justitie wetsvoorstel 29.480 tot herziening van het kinderalimentatiestelsel ingetrokken, omdat er in de Tweede Kamer onvoldoende draagvlak voor het voorgestelde forfaitaire systeem van vaststelling van kinderalimentatie is. In deze bijdrage wordt ingegaan op kinderalimentatie aan de hand van de totstandkoming van het wetsvoorstel en de kritiek die erop geleverd is in en buiten het parlement.

UCERF 8 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Kinderontvoering en mensenrechten

H. van Loon

In deze bijdrage komt aan de orde hoe het Verdrag van 25 oktober 1980 inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering (HKOV) zich verhoudt tot, achtereenvolgens, het Verdrag over de Rechten van het Kind, het Europees Verdrag over de Rechten van de Mens en de Verordening Brussel IIbis.

UCERF 15 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Kinderparticipatie in Nederland: Wat kunnen we leren van het IVRK en het EVRM?

C.R. Mol

De regering heeft laten weten dat er voorlopig weinig wezenlijke wijzigingen te verwachten zijn met betrekking tot kinderparticipatie in familiezaken. Charlotte Mol laat zien dat dit een gemiste kans is. Ze vertrekt vanuit het internationale mensenrechtelijke kader, waar artikel 12 van het Verdrag voor de Rechten van het kind, en art. 8 EVRM een belangrijke […]

UCERF 2 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Levenskunst als basis voor zorg voor ouderen

H. van Delden

Wat ouderen verbindt is dat zij op een eigen manier ‘in de tijd’ staan en dat hun leven daarvan de sporen draagt, zowel in hun lichamelijke als in hun geestelijke constitutie. De prominente betekenis van het verleden betekent niet dat heden en toekomst minder tellen. Integendeel. Ook voor de meest vitale oudere die nog ‘van alles wil’ brengt ouder worden een nieuwe verhouding tot het heden en de toekomst met zich mee. Een belangrijke vraag voor hen is dus wat die ‘tekenen van de tijd’ voor hun verdere leven betekenen en hoe zij verwerkt kunnen worden met het oog op de toekomst. Het is dit gemeenschappelijke gegeven van de levensfase dat tot uitgangspunt wordt genomen in deze ethische reflectie op ouder worden.

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Naar een beperkte gemeenschap van goederen

W.D. Kolkman

Een bijdrage over de beperkte huwelijksgoederengemeenschap door Wilbert Kolkman.

UCERF 13 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Nauwere samenwerking binnen de Europese Unie: nieuwe IPR-verordeningen over de vermogensrechtelijke gevolgen van huwelijken en geregistreerde partnerschappen

J-G. Knot

Op 29 januari 2019 zijn twee EU-verordeningen van toepassing geworden die van groot belang zijn voor het grensoverschrijdende familierecht. Het zijn Verordening (EU) 2016/1103 op het gebied van huwelijksvermogensstelsels en Verordening (EU) 2016/1104 op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen. De auteur beziet wat ons te wachten staat met deze twee nieuwe […]

UCERF 11 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Nieuwe aandacht voor toezicht op vermogens­beheer bij minderjarigen

J.H.M. ter Haar

Hans ter Haar gaat in op rechtsvergelijkend onderzoek dat recent is gedaan naar de positie van kinderen in een vermogensrechtelijke context. Hij spitst zich daarbij vooral toe op toezicht op bewind over erfrechtelijke aanspraken, omdat het gebrekkige functioneren hiervan aanleiding was voor het onderzoek.
 

UCERF 6 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Nieuwe erfrechtelijke verwijzingsregels in de Europese Unie

P.A.M. Lokin

Doel van deze bijdrage is de Europese erfrechtelijke verwijzingsregels te bespreken in vergelijking met de thans geldende Nederlandse verwijzingsregels om de meest in het oog springende verschillen en overeenkomsten te illustreren.

UCERF 8 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot partneralimentatie

M.L.C.C. de Bruijn-Lückers

In deze bijdrage wordt nader ingegaan op deze actuele ontwikkelingen op het gebied van partneralimentatie. De rechtsgrond voor partneralimentatie staat ter discussie: van lotsverbondenheid naar huwelijks gerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit.

Resultaat 61–72 van de 99 resultaten wordt getoond