Resultaat 37–48 van de 87 resultaten wordt getoond

UCERF 10 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Flexibiliteit en zekerheid in het familierecht

S.F.M. Wortmann

Sylvia Wortmann beschrijft en analyseert het brede terrein van het familierecht aan de hand van het begrippenpaar flexibiliteit en rechtszekerheid.

UCERF 3 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Gebonden tegen wil en dank: Verhuismoeders en omgangsvaders

E. van Blokland

In velerlei opzichten blijven ouders na een scheiding aan elkaar gebonden, vaak tegen wil en dank. Deze gebondenheid duurt in ieder geval tot de gezamenlijke kinderen meerderjarig zijn; als er tenminste sprake is van een regelmatig contact tussen de kinderen en de niet-verzorgende ouder. Een artikel over de niet-verzorgende oude (vader), die graag frequent contact met zijn kind(eren) wil blijven houden en de verzorgende ouder (moeder), die een eigen leven na scheiding wil vormgeven.

UCERF 15 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Gewone verblijfplaats in het Europees familierecht

I. Sumner

Het begrip ‘de gewone verblijfplaats’ speelt een cruciale rol in het internationale familierecht. Het is een belangrijke aanknopingsfactor in veel Haagse verdragen en in EU-verordeningen voor uitlopende aspecten van grensoverschrijdende families. Het is een begrip dat open staat voor interpretatie en is belangrijk, bijvoorbeeld omdat het kan leiden tot rechtsmacht van de Nederlandse rechter. Het […]

UCERF 15 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Giraal goed, vergoeden moet?

Het nieuwe relatievermogensrecht heeft al menig pen in beweging gezet en in dit artikel wordt aandacht besteed aan een specifieke vraag die zich in de praktijk met grote regelmaat voordoet. Thomas Subelack gaat in op de vraag wat rechtens geldt als de ene echtgenoot in privé een schenking in geld verkrijgt, die wordt overgeboekt naar […]

UCERF 15 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Het gearrangeerde huwelijk in kaart gebracht

N.N. Tahir

Naema Tahir plaatst het gearrangeerde huwelijk in het licht van het in het westen geaccepteerde ‘autonome’ huwelijk. De bijdrage is gebaseerd op haar promotieonderzoek waarin de manier waarop we aankijken tegen deze ‘vreemde’ huwelijksvorm als problematisch wordt gezien. Volgens Tahir is deze kijk tamelijk negatief en gaat het uit van een te beperkt perspectief op […]

UCERF 1 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Het nieuwe Belgische echtscheidingsrecht en de CEFL-beginselen inzake echtscheiding en alimentatie tussen gewezen echtgenoten

F. Swennen

In welke mate heeft Belgische wetgever al dan niet rekening heeft gehouden met de beginselen inzake echtscheiding en alimentatie tussen gewezen echtgenoten, die werden ontwikkeld door de Commission on European Family Law (‘CEFL-beginselen’) bij de hervorming van het Belgisch echtscheidingsrecht. Deze bijdrage geeft een korte situering van het huidige Belgische echtscheidingsrecht, een overzicht van het nieuwe echtscheidingsrecht en een toets aan enkele CEFL-beginselen.

UCERF 8 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Het onterfde kind

J.W.A. Biemans

In deze bijdrage staat de vermogensrechtelijke positie van het minderjarige kind in het erfrecht centraal, en in het bijzonder de vermogensrechtelijke positie van het onterfde minderjarige kind.

UCERF 3 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Het ouderschapsplan

E. Loeb

Alle ouders van minderjarige kinderen, die niet meer samenwonen, maar dat wel hebben gedaan en gezag hebben, zijn verplicht om bij scheiding een zogenaamd ouderschapsplan op te stellen. Het fenomeen ouderschapsplan komt in de praktijk van de scheidingsmediation komt het al jaren voor, zij het niet onder die naam. In deze bijdrage wordt vanuit de invalshoek van die praktijk een aantal opmerkingen gemaakt over het ouderschapsplan.

UCERF 4 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Het ouderschapsplan in nationaal en internationaal perspectief

H. Ackermans-Wijn

Het ouderschapsplan is in artikel 815 Rv als een vereiste bij het echtscheidingsverzoek geformuleerd. Daarmee is het in procedureel opzicht tot de toegangsdeur van de echtscheidingsprocedure gemaakt. Het ontbreken van een ouderschapsplan kan in het uiterste geval tot gevolg hebben dat het echtscheidingsverzoek niet-ontvankelijk wordt verklaard. Levert het ouderschapsplan bij een scheiding tussen Nederlandse echtgenoten in de praktijk al genoeg problemen op, nog lastiger wordt het als er bij een echtscheiding internationale aspecten zijn.

UCERF 4 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Het tijdstip van de ontbinding van de huwelijksgemeenschap bij echtscheiding

B. Breederveld

De (ontbonden) huwelijksgemeenschap is van een bijzondere gemeenschap overgegaan naar een gemeenschap, zoals vermeld in artikel 3:166 BW. Gezien de daaraan verbonden gevolgen is bij echtscheiding het tijdstip waarop de huwelijksgemeenschap wordt ontbonden van groot belang. In deze bijdrage wordt de voorgestelde vervroeging van het tijdstip van de ontbinding van de huwelijksgemeenschap zoals dat in het wetsvoorstel Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen (28 867) is geregeld, behandeld.

UCERF 7 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Het welbevinden van ouders en kinderen na echtscheiding

E. Kluwer

Deze bijdrage beoogt een overzicht te geven van onderzoek naar de psychologische gevolgen van echtscheiding voor ouders en hun kinderen.

UCERF 10 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

In het buitenland tot stand gekomen afstammingsrechtelijke betrekkingen

L. Strikwerda

Hoe gaat het Nederlandse internationale privaatrecht om met de erkenning van in het buitenland tot stand gekomen afstammingsbetrekkingen. Luc Strikwerda gaat in op deze vraag.

Resultaat 37–48 van de 87 resultaten wordt getoond