Resultaat 121–132 van de 155 resultaten wordt getoond

Reactie op reactie: ‘Rapport Integriteit Rechterlijke Macht (IRM-rapport)’

D. Molin

In het juninummer 1997 van Ars Aequi reageren mrs. Nijenhof en Stemker Koster van de zijde van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de belangenvereniging voor de leden van de rechterlijke macht, op de mening van drs. Burhoven Jaspers 'De rechterlijke macht: een gilde op drift!', naar aanleiding van het mede door hem opgesteld IRM-rapport (Integriteit Rechterlijke Macht-rapport).

Opinie | Reactie/nawoord
Oktober 1997
AA19970702

Reactie op reacties en nawoord inzake Kuijsters/Gaalman q.q.

N.E.D. Faber, J.B. Huizink, S.C.J.J. Kortmann

Een korte reactie op eerdere reacties en nawoorden inzake het spraakmakende arrest en noot over verrekening bij faillissementspauliana.

Opinie | Reactie/nawoord
Oktober 1995
AA19950773

Reactie op: ‘De vervaging van het rechtssubject; de opmars van het slachtoffer’*

+ nawoord

W.J. Veraart, A.M. Wolf

In deze reactie op een eerder gepubliceerd artikel in Ars Aequi wordt ingegaan op de nieuwe rol van het slachtoffer in het strafproces en zijn toegenomen bevoegdheden.

Opinie | Reactie/nawoord
November 2005
AA20050936

Reactie op: ‘Rapport Integriteit Rechterlijke Macht (IRM-rapport)’

J.T.M. Nijenhof, W.H.J. Stemker Köster

Het artikel van Burhoven Jaspers inzake het rapport-I(ntegriteit) R(echterlijke) M(acht) in een eerdere editie van Ars Aequi vraagt om een weerwoord van de zijde van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de belangenvereniging van de leden van de rechterlijke macht. Immers, in het IRM-rapport tonen Burhoven Jaspers c.s. met een groot aantal 'feiten' aan dat het met de Nederlandse rechtspraak droevig gesteld zou zijn.

Opinie | Reactie/nawoord
Juni 1997
AA19970417

Reactie op: De Universiteit en haar zes-min-wetenschappers

T. van der Tier

Korte opiniërende reactie over de rechtenstudie. Auteur betoogt dat studenten vooral gaan studeren om een baan te kunnen vinden.

Opinie | Reactie/nawoord
Februari 1995
AA19950112

Reactie op: Een on(t)roerende zaak

E.G.M. van Ooijen

Korte reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over de horizontale werking van grondrechten.

Opinie | Reactie/nawoord
Januari 1994
AA19940016

Reactie op: Euthanasie: de grens bereikt?

R.H.M. de Leeuw

In dit artikel wordt een kritische reactie gegeven op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel over euthanasie.

Opinie | Reactie/nawoord
Juni 2001
AA20010440

Reactie op: Het bestuur in het web van de rechter: spinfobie of realiteit?

J.A. van Kemenade, C.J.N. Versteden

Reactie van twee leden van de werkgroep die het openbaar bestuur van Nederland onderzoeken op een eerder artikel in Ars Aequi.

Opinie | Reactie/nawoord
April 1998
AA19980274

Reactie op: Notarissen-Curatoren THB

N.E.D. Faber, C.A.J.M. Kortmann

Reactie van prof.mr. S.C.J.J. Kortmann en mr. N.E.D. Faber waarbij er ingegaan wordt op meerdere arresten van de Hoge Raad over de bevoegdheid van curatoren om ten behoeve van benadeelde schuldeisers de hen toebehorende vorderingen geldend te maken tegenover de notarissen die betrokken zijn geweest bij de benadeling van de schuldeisers. Aan de orde komt de grondslag van de bevoegdheid van de curator, ontvankelijkheidsvereisten, verweermiddelen, samenloop en de overdracht van de vordering.

Opinie | Reactie/nawoord
April 1998
AA19980268

Reactie op: Verkerk-Tiethoff q.q.

N.E.D. Faber, S.C.J.J. Kortmann, R.D. Vriesendorp

In dit artikel wordt een reactie gegeven op de noot die prof. mr. R.D. Vriesendorp schreef bij het arrest van 20 november 1998, beter bekend als Verkerk/Tiethoff.

Opinie | Reactie/nawoord
Juli 1999
AA19990538

Reactie: 50 jaar Eichmann in Jerusalem: is herziening echt nodig?

T.J.M. Mertens, P.A.M. Mevis

Post thumbnail In het februarinummer van Ars Aequi schreef Klaas Rozemond dat Hannah Arendts typering van Adolf Eichmann een ernstige vergissing is die aan een grondige herziening toe is. Thomas Mertens en Paul Mevis leggen in dit nummer uit waarom zij het hier niet mee eens zijn. Met nawoord van Klaas Rozemond.

Opinie | Reactie/nawoord
Juni 2013
AA20130460

Reactie: Het recht van meningsuiting en de Toren van Babbel

A.E. Schilder

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op een artikel in Ars Aequi over de demonstratievrijheid op het Binnenhof in Den Haag. De auteur betoogt dat de auteur van het eerdere artikel een aantal missers heeft gemaakt en doet de juiste feiten en de uitleg van de toepasselijke regels uit de doeken.

Opinie | Reactie/nawoord
April 1991
AA19910319

Resultaat 121–132 van de 155 resultaten wordt getoond