Reactie/nawoord

Resultaat 97–108 van de 160 resultaten wordt getoond

Novelle: een reactie

H. Bevers

Reactie op een in het katern van september 1990 verschenen stuk over de novelle. In deze reactie gaat de auteur in op de toelaatbaarheid van de novelle bij wetgeving en de definitie ervan.

Opinie | Reactie/nawoord
maart 1991
AA19910228

Onderwijs in rechtsfilosofie, een reactie

H.G. van der Werf

Reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over het vak rechtsfilosofie binnen de rechtenstudie.

Opinie | Reactie/nawoord
november 1995
AA19950860

Open brief: Reactie op interview met Phon van den Biesen

J.J. Eizenga

In deze open brief gaat de briefschrijver in op een artikel dat eerder gepubliceerd is in Ars Aequi over de sociale advocatuur en de buro's voor rechtshulp.

Opinie | Reactie/nawoord
januari 1993
AA19930030

Over dames en heren in de sport

S.E. Bartels

In deze reactie gaat Bartels in op een eerder artikel in Ars Aequi over het gelijkheidsbeginsel in de sport. Het gaat dan met name over het verschil tussen mannen en vrouwen.

Opinie | Reactie/nawoord | Overig | Rode draad | Sport en recht
oktober 1996
AA19960621

Plas-Valburg en de klassieke tegenstelling tussen rechtszekerheid en billijkheid

Reactie op 'Plas/Valburg: veel rechtsonzekerheid en ondermaats resultaat in de feitenrechtspraak'

M.L. van Oosten, J.L. Smeehuijzen

Reactie & Nawoord door Pieter Wolters In het januarinummer van dit tijdschrift bespreken Smeehuijzen en Van Oosten de Plas/Valburg-doctrine vanuit de tegenstelling tussen rechtszekerheid en billijkheid. Zij komen op basis van de analyse van 141 bodemzaken tot de conclusie dat de voordelen van de doctrine niet opwegen tegen de aantasting van de rechtszekerheid. De mogelijkheid tot vergoeding van het positief contractsbelang op grond van Plas/Valburg zou om deze reden moeten worden afgeschaft. In deze reactie betoog ik dat de gepresenteerde argumenten niet duidelijk maken dat er sprake is van een grote aantasting van de rechtszekerheid en de conclusie niet dragen. Naschrift bij bovenstaande reactie door Lodewijk Smeehuijzen & Meelf van Oosten Dit is een naschrift bij de reactie van Pieter Wolters op J.L. Smeehuijzen & M.L. van Oosten, ‘Plas/Valburg: veel rechtsonzekerheid en ondermaats resultaat in de feitenrechtspraak’, AA 2015, p. 72-77

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2015
AA20150475

Reactie – Verbazing en verbazing over verbazing

en nawoord: Moet de burger over de straf beslissen?

J.T. Degenkamp, Th.A. de Roos

Prof. Degenkamp reageert op het Bijzonder nummer 2014 Privatisering van het strafrecht in het algemeen en de bijdrage van prof. De Roos over lekenrechtspraak in dat nummer in het bijzonder.  Met nawoord van prof. De Roos.

Opinie | Reactie/nawoord
maart 2014
AA20140194

Reactie op ‘Avery – VRG’

A.S. Hartkamp

Reactie bij de noot van een arrest over de uitleg van een overeenkomst bij de overdracht van pensioenrechten, bij de overgang van onderneming. Hartkamp, de advocaat-generaal die heeft geconcludeerd bij het geannoteerde arrest, gaat in op het verkeerd citeren en weergeven van bepaalde onderwerpen en zaken in de noot.

Opinie | Reactie/nawoord
oktober 1992
AA19920592

Reactie op ‘De berechting van culturele delicten en de flexibiliteit van het strafrecht’*

L.H. van de Heuvel

Een reactie op het artikel: "De berechting van culturele delicten en de flexibiliteit van het strafrecht" door de rechter die het vonnis heeft gewezen.

Opinie | Reactie/nawoord
april 2005
AA20050252

Reactie op ‘De Raad van State voorbij…?’*

L. Dragstra

auteur geeft een reactie op het eerder geplaatste artikel:'De Raad van State voorbij...?'

Opinie | Reactie/nawoord
september 2005
AA20050725

Reactie op ‘De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen’

J.F. Kamp

Reactie van een iemand die praktijk ervaring heeft op een eerder artikel over de 'Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen'.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 1993
AA19930454

Reactie op ‘Draaideurconstructie exit?’

J.C. de Bruin

Reactie op een artikel waarin de wijze van het buitenspel zetten van de ontslagbescherming voor werknemers die de ener keer als uizendkracht en de andere keer als werknemer met een tijdelijk contract in dienst zijn, wordt besproken en volgens de oorspronkelijke auteur verdwijnt.

Opinie | Reactie/nawoord
juli 1993
AA19930551

Reactie op ‘Drugsverbod: waarom?’

R. Groen

Reactie op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel over afschaffing van het verbod op drugs om op die manier de criminaliteit tegen te gaan.

Opinie | Reactie/nawoord
december 1994
AA19940800

Resultaat 97–108 van de 160 resultaten wordt getoond