Reactie/nawoord

Resultaat 1–12 van de 160 resultaten wordt getoond

‘Een stroom van schade-acties’, een reactie

M.B.M. Loos

Reactie op een eerder redactioneel artikel waarbij er werd ingegaan op de collectieve actie om voorwaarden uit algemene voorwaarden onredelijk bezwarend te laten verklaren.

Opinie | Reactie/nawoord
december 1996
AA19960755

‘Vigilat ut quiescant’, slaap rustig verder…

R. Lambrichts

Reactie op een redactioneel artikel waarin beschreven wordt hoe volgens de redacteuren de grondrechten in de toekomst beknot kunnen worden.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 1993
AA19930452

Algemene voorwaarden van nutsbedrijven onder druk?: een reactie

R.R.M. de Moor

De auteur gaat in op een eerder gepubliceerd artikel in Ars Aequi over het gebruik van algemene voorwaarden door nutsbedrijven. De auteur gaat in op de wijze waarop de consument ermee te maken heeft.

Opinie | Reactie/nawoord
september 1993
AA19930626

Artikel 289a Sr ongrondwettig?

I. de Wilde

Een nawoord op de reactie bij het artikel 'De Raad van State Voorbij'.

Opinie | Reactie/nawoord
september 2005
AA20050726

Asiel uit zicht

Een reactie op: `Asiel in zicht? De Nederlandse asielprocedure: van aanvraag tot vergunning`

C.A.F.M. Grütters

In dit artikel wordt een reactie gegeven op het artikel van Winter over de asielprocedure uit de Vreemdelingenwet 2000.

Opinie | Reactie/nawoord
september 2003
AA20030638

Autonomie in het gezondheidsrecht

Nawoord op Correct argumenteren in de rechtsethiek, een kwestie van principe

M.A.J.M. Buijsen

Een nawoord bij de reactie op het artikel: 'Een geen-bezwaarsysteem voor post mortem orgaandonatie: een kwestie van principe'.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2004
AA20040425

Bezorgdheid om Gods Schepping: een reactie

A. Klaassen

Korte reactie op een eerder artikel in Ars Aequi.

Opinie | Reactie/nawoord
september 1997
AA19970573

Correct argumenteren in de rechtsethiek, een kwestie van principe

Reactie op ´Een geen-bezwaarsysteem voor post mortem orgaandonatie: een kwestie van principe´

M. Scheele

Een reactie op het artikel: 'Een geen-bezwaarsysteem voor post mortem orgaandonatie: een kwestie van principe'.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2004
AA20040422

De Algemene wet bestuursrecht: bijzonder in het bijzonder hoger onderwijs

P.J. Neijt

In dit artikel geeft Neijt een reactie op een reactie van een eerder door hem gepubliceerd artikel in Ars Aequi over het onderwijsrecht.

Opinie | Reactie/nawoord
april 2001
AA20010238

De berechting van Saddam Hussein: een reactie

G.A.M. Strijards

Een reactie op het artikel: "De berechting van Saddam Hussein".

Opinie | Reactie/nawoord
mei 2004
AA20040348

De beste herinneringen

Reactie op de column 'Tussen webles en kopieermachien' van Roel Schutgen

F.S. Bakker

Reacties door Floor Bakker en nawoord bij reactie door Roel Schutgens.

In oktober verscheen de column ‘Tussen webles en kopieermachien’ van Roel Schutgens, waarin hij er een goede fles wijn op inzet dat de beste herinneringen van oud-rechtenstudenten betrekking hebben op hoorcolleges. Floor Bakker, die promoveert bij Roel Schutgens, heeft echter juist goede herinneringen aan tutorgroepen. Wie, net als Floor Bakker, betere herinneringen heeft aan tutorgroepen dan aan hoorcolleges mag van Roel Schutgens op vrijdagmiddag 31 januari 2014 om vijf uur in Nijmegen zijn fles wijn komen nuttigen.

Opinie | Reactie/nawoord
januari 2014
AA20140032

De betekenis van de Algemene wet bestuursrecht voor het bijzonder hoger onderwijs

B.P. Vermeulen

In dit artikel wordt een reactie gegeven op een in het februarinummer van Ars Aequi gepubliceerd artikel over de betekenins van de Awb voor het hoger onderwijs.

Opinie | Reactie/nawoord
april 2001
AA20010236

Resultaat 1–12 van de 160 resultaten wordt getoond