Reactie op: ‘De vervaging van het rechtssubject; de opmars van het slachtoffer’*

+ nawoord


In deze reactie op een eerder gepubliceerd artikel in Ars Aequi wordt ingegaan op de nieuwe rol van het slachtoffer in het strafproces en zijn toegenomen bevoegdheden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.J. Veraart, A.M. Wolf

Verschijning: november 2005

Archiefcode: AA20050936

reactie rechten slachtoffer

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Opinie Reactie/nawoord