Reactie op het interview met mr. G.J.C. Lekkerkerker


Reactie van prof. Van Mourik op een interview waarbij de langstlevende echtgenoot aan de orde komt. Van Mourik gaat in op de in zijn ogen onjuiste stellingen van de geïnterviewde, Lekkerkerk.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J.A. van Mourik

Verschijning: februari 1993

Archiefcode: AA19930094

erfopvolging langstlevende echtgenoot notariële broederschap notaris reactie

Burgerlijk recht Erfrecht

Opinie Reactie/nawoord