Resultaat 133–144 van de 155 resultaten wordt getoond

Reactie: Over ‘Vervlogen Dromen’, rechtszekerheid en de 19de eeuw + Rechtszekerheid of Rechtsplurali

N.F. van Manen, P.A.M. Mevis

Dit schrijven is een reactie op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd artikel over de vermaatschappelijking van het recht.

Opinie | Reactie/nawoord
Maart 1999
AA19990153

Reactie: Pensioenoverdracht en Avery-VRG

Het tekort van Van Dunné

A. Voûte

Nawoord bij een noot en reactie op een conclusie van de A-G over de pensioenoverdracht waarbij Van Dunné meent dat er iets niet klopt. Voûte volgt de artikelen van Van Dunné op de voet.

Opinie | Reactie/nawoord
Februari 1993
AA19930096

Reactie: Rechtzoekende particulier gebaat bij nieuwe kantoren sociale advocatuur

E. Bravenboer

De directeur van Rechtshulp Rotterdam geeft zijn mening over het functioneren van de nieuwe rechtshulp kantoren oftewel van de Juridische Loketten.

Opinie | Reactie/nawoord
December 2004
AA20040858

Reactie: Waarom ‘rechtsgeleerde waarheid’?

J.T. Degenkamp

Op 19 juni 2009 nam prof.mr. Arend Soeteman afscheid van de Vrije Universiteit. Zijn afscheidsrede had als titel ‘Rechtsgeleerde waarheid’. Naar aanleiding van deze rede kruist J.Th. Degenkamp de wetenschappelijke degens met prof. Soeteman.

Opinie | Reactie/nawoord
Januari 2010
AA20100050

Reaktie op de beantwoording rechtsvraag (170) homohuwelijk (inclusief nawoord)

F. van Vliet

Reactie bij de beantwoording van een rechtsvraag over het homohuwelijk. Met nawoord van mr. C. Waaldijk.

Opinie | Reactie/nawoord
Februari 1988
AA19880134

Reaktie op het interview met mr. J.M. Polak: een kleine apologie (tbv J.F. Rang)

Inclusief nawoord J.M. Polak

V.P. Aarts

Reactie op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd artikel met daarin een interview met mr. J.M. Polak. In deze reactie gaat de auteur in op het gedeelte van het interview dat ging over de werkzaamheden van de Nationale Ombudsman en diens klachten afhandeling die volgens Polak onder de maat waren.

Opinie | Reactie/nawoord
Maart 1988
AA19880169

Reaktie op het redaktioneel ‘Dolk in de rug’

Inclusief Nawoord op deze reaktie

R. Polanus

Reactie op een eerder redactioneel artikel in Ars Aequi waarin aan de orde komt wat de gevolgen zijn van vrouwen die voor langere tijd afwezig zijn op het werk wegens zwangerschap en zorgzaken voor het gezin. Met een nawoord van René Klomp en Annetje Ottow.

Opinie | Reactie/nawoord
Februari 1988
AA19880081

Reaktie op: ‘De juridische studie in het perspectief van de werkgelegenheid’ (Inclusief nawoord)

J.W. Biard

Reactie op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd artikel (AA19870763 en AA19880025) waarbij aan de orde komt welke kansen er zijn voor juristen op de arbeidsmarkt en op welke wijzen juristen kunnen voorzien in hun levensonderhoud. In dit artikel wordt er ingegaan op de huursubsidie en uitkeringen. Inclusief nawoord door prof.mr. N.H.M. Roos.

Opinie | Reactie/nawoord
Mei 1988
AA19880315

Reaktie op: ‘zorgen voor vandaag’

R. Barents

Mr. R Barents geeft een reactie op het redactioneel commentaar in het aprilnummer over de conflictrelatie tussen economische en milieubelangen. Dit artikel zou een aantal feitelijke en juridische onjuistheden bevatten waardoor de rol van de Europese Commissie bij het totstandkomen van de Nederlandse maatregel om schone auto's te subsidiëren in een verkeerd daglicht kan worden gesteld.

Opinie | Reactie/nawoord
September 1989
AA19890725

Reaktie op: Rechtsbescherming op de tocht? (Inclusief nawoord)

L.J. Vester

In deze reactie wordt ingegaan op een redactioneel artikel dat eerder in Ars Aequi werd gepubliceerd (AA19880002) en dat verhaalde over de voorgestelde wetswijziging waardoor 'vormfouten' van het OM niet meer leiden tot het heenzenden en vrijspreken van vermeende criminelen. Inclusief nawoord door B. Emmerig en J. Melis.

Opinie | Reactie/nawoord
April 1988
AA19880221

Rechters in vredestijd

Een reactie op 'Rechters in oorlogstijd' van Nick Huls

C.J.M. Schuyt

In deze reactie op een eerder artikel in Ars Aequi gaat de auteur en staatsraad bij de Raad van State in op de huidige positie van de vreemdelingenrechter die door Huls in eerder artikel in Ars Aequi vergeleken is met rechters in NAZI-Duitsland.

Opinie | Reactie/nawoord
Juni 2009
AA20090407

Repliek

J.H. Nieuwenhuis

Marcel Ruygvoorn reageert op de canonbijdrage van J.H. Nieuwenhuis uit april 2010 over Plas/Valburg. Met nawoord van J.H. Nieuwenhuis.

Opinie | Reactie/nawoord
Oktober 2010
AA20100740

Resultaat 133–144 van de 155 resultaten wordt getoond