Reactie/nawoord

Resultaat 133–144 van de 160 resultaten wordt getoond

Reactie op: Het bestuur in het web van de rechter: spinfobie of realiteit?

J.A. van Kemenade, C.J.N. Versteden

Reactie van twee leden van de werkgroep die het openbaar bestuur van Nederland onderzoeken op een eerder artikel in Ars Aequi.

Opinie | Reactie/nawoord
april 1998
AA19980274

Reactie op: Notarissen-Curatoren THB

N.E.D. Faber, C.A.J.M. Kortmann

Reactie van prof.mr. S.C.J.J. Kortmann en mr. N.E.D. Faber waarbij er ingegaan wordt op meerdere arresten van de Hoge Raad over de bevoegdheid van curatoren om ten behoeve van benadeelde schuldeisers de hen toebehorende vorderingen geldend te maken tegenover de notarissen die betrokken zijn geweest bij de benadeling van de schuldeisers. Aan de orde komt de grondslag van de bevoegdheid van de curator, ontvankelijkheidsvereisten, verweermiddelen, samenloop en de overdracht van de vordering.

Opinie | Reactie/nawoord
april 1998
AA19980268

Reactie op: Verkerk-Tiethoff q.q.

N.E.D. Faber, S.C.J.J. Kortmann, R.D. Vriesendorp

In dit artikel wordt een reactie gegeven op de noot die prof. mr. R.D. Vriesendorp schreef bij het arrest van 20 november 1998, beter bekend als Verkerk/Tiethoff.

Opinie | Reactie/nawoord
juli 1999
AA19990538

Reactie: 50 jaar Eichmann in Jerusalem: is herziening echt nodig?

T.J.M. Mertens, P.A.M. Mevis

Post thumbnail In het februarinummer van Ars Aequi schreef Klaas Rozemond dat Hannah Arendts typering van Adolf Eichmann een ernstige vergissing is die aan een grondige herziening toe is. Thomas Mertens en Paul Mevis leggen in dit nummer uit waarom zij het hier niet mee eens zijn. Met nawoord van Klaas Rozemond.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2013
AA20130460

Reactie: Het recht van meningsuiting en de Toren van Babbel

A.E. Schilder

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op een artikel in Ars Aequi over de demonstratievrijheid op het Binnenhof in Den Haag. De auteur betoogt dat de auteur van het eerdere artikel een aantal missers heeft gemaakt en doet de juiste feiten en de uitleg van de toepasselijke regels uit de doeken.

Opinie | Reactie/nawoord
april 1991
AA19910319

Reactie: Over ‘Vervlogen Dromen’, rechtszekerheid en de 19de eeuw + Rechtszekerheid of Rechtsplurali

N.F. van Manen, P.A.M. Mevis

Dit schrijven is een reactie op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd artikel over de vermaatschappelijking van het recht.

Opinie | Reactie/nawoord
maart 1999
AA19990153

Reactie: Pensioenoverdracht en Avery-VRG

Het tekort van Van Dunné

A. Voûte

Nawoord bij een noot en reactie op een conclusie van de A-G over de pensioenoverdracht waarbij Van Dunné meent dat er iets niet klopt. Voûte volgt de artikelen van Van Dunné op de voet.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 1993
AA19930096

Reactie: Rechtzoekende particulier gebaat bij nieuwe kantoren sociale advocatuur

E. Bravenboer

De directeur van Rechtshulp Rotterdam geeft zijn mening over het functioneren van de nieuwe rechtshulp kantoren oftewel van de Juridische Loketten.

Opinie | Reactie/nawoord
december 2004
AA20040858

Reactie: Waarom ‘rechtsgeleerde waarheid’?

J.T. Degenkamp

Op 19 juni 2009 nam prof.mr. Arend Soeteman afscheid van de Vrije Universiteit. Zijn afscheidsrede had als titel ‘Rechtsgeleerde waarheid’. Naar aanleiding van deze rede kruist J.Th. Degenkamp de wetenschappelijke degens met prof. Soeteman.

Opinie | Reactie/nawoord
januari 2010
AA20100050

Reaktie op de beantwoording rechtsvraag (170) homohuwelijk (inclusief nawoord)

F. van Vliet

Reactie bij de beantwoording van een rechtsvraag over het homohuwelijk. Met nawoord van mr. C. Waaldijk.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 1988
AA19880134

Reaktie op het interview met mr. J.M. Polak: een kleine apologie (tbv J.F. Rang)

Inclusief nawoord J.M. Polak

V.P. Aarts

Reactie op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd artikel met daarin een interview met mr. J.M. Polak. In deze reactie gaat de auteur in op het gedeelte van het interview dat ging over de werkzaamheden van de Nationale Ombudsman en diens klachten afhandeling die volgens Polak onder de maat waren.

Opinie | Reactie/nawoord
maart 1988
AA19880169

Reaktie op het redaktioneel ‘Dolk in de rug’

Inclusief Nawoord op deze reaktie

R. Polanus

Reactie op een eerder redactioneel artikel in Ars Aequi waarin aan de orde komt wat de gevolgen zijn van vrouwen die voor langere tijd afwezig zijn op het werk wegens zwangerschap en zorgzaken voor het gezin. Met een nawoord van René Klomp en Annetje Ottow.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 1988
AA19880081

Resultaat 133–144 van de 160 resultaten wordt getoond