Reactie op de reactie inzake Notarissen-Curatoren THB


Verdere reactie van Koppen op eerder in Ars Aequi verschenen artikelen over de bevoegheden van een curator.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.P. van Koppen

Verschijning: juli 1998

Archiefcode: AA19980678

bevoegdheid curator paritas creditorum schuldeiser verrekening

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Opinie Reactie/nawoord