Reactie op ‘Beroepscolleges voor examinandi in het hoger onderwijs’ van Henk van Berkel


In mei 2021 publiceerde Ars Aequi een artikel van Henk van Berkel, over ‘Beroepscolleges voor examinandi in het hoger onderwijs’. Martijn Berk was na lezing van het artikel enigszins ontgoocheld en voelde zich geroepen deze reactie in te sturen. Met naschrift van Henk van Berkel.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.G.A. Berk

Verschijning: september 2021

Archiefcode: AA20210841

CBE College van Beroep voor de Examens examencommissie hoger onderwijs student

Staats- en bestuursrecht Onderwijsrecht

Opinie Reactie/nawoord