Reactie/nawoord

Resultaat 145–156 van de 160 resultaten wordt getoond

Reaktie op: ‘De juridische studie in het perspectief van de werkgelegenheid’ (Inclusief nawoord)

J.W. Biard

Reactie op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd artikel (AA19870763 en AA19880025) waarbij aan de orde komt welke kansen er zijn voor juristen op de arbeidsmarkt en op welke wijzen juristen kunnen voorzien in hun levensonderhoud. In dit artikel wordt er ingegaan op de huursubsidie en uitkeringen. Inclusief nawoord door prof.mr. N.H.M. Roos.

Opinie | Reactie/nawoord
mei 1988
AA19880315

Reaktie op: ‘zorgen voor vandaag’

R. Barents

Mr. R Barents geeft een reactie op het redactioneel commentaar in het aprilnummer over de conflictrelatie tussen economische en milieubelangen. Dit artikel zou een aantal feitelijke en juridische onjuistheden bevatten waardoor de rol van de Europese Commissie bij het totstandkomen van de Nederlandse maatregel om schone auto's te subsidiëren in een verkeerd daglicht kan worden gesteld.

Opinie | Reactie/nawoord
september 1989
AA19890725

Reaktie op: Rechtsbescherming op de tocht? (Inclusief nawoord)

L.J. Vester

In deze reactie wordt ingegaan op een redactioneel artikel dat eerder in Ars Aequi werd gepubliceerd (AA19880002) en dat verhaalde over de voorgestelde wetswijziging waardoor 'vormfouten' van het OM niet meer leiden tot het heenzenden en vrijspreken van vermeende criminelen. Inclusief nawoord door B. Emmerig en J. Melis.

Opinie | Reactie/nawoord
april 1988
AA19880221

Rechters in vredestijd

Een reactie op 'Rechters in oorlogstijd' van Nick Huls

C.J.M. Schuyt

In deze reactie op een eerder artikel in Ars Aequi gaat de auteur en staatsraad bij de Raad van State in op de huidige positie van de vreemdelingenrechter die door Huls in eerder artikel in Ars Aequi vergeleken is met rechters in NAZI-Duitsland.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2009
AA20090407

Repliek

J.H. Nieuwenhuis

Marcel Ruygvoorn reageert op de canonbijdrage van J.H. Nieuwenhuis uit april 2010 over Plas/Valburg. Met nawoord van J.H. Nieuwenhuis.

Opinie | Reactie/nawoord
oktober 2010
AA20100740

Selectie aan de poort, een reactie op Van der Wiel

A. Hammerstein

In het decembernummer 2009 legde Bart van der Wiel uit waarom hij de instelling van een selectiekamer die tot doel heeft de voor cassatierechtspraak ongeschikt zaken buiten behandeling te plaatsen niet noodzakelijk vindt. Het voorstel om een dergelijke selectiekamer in te stellen staat in het rapport Hammerstein. Mr. Hammerstein stuurde ons een reactie op dit artikel. Aan Bart van der Wiel gaven wij de gelegenheid op deze reactie te reageren.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 2010
AA20100112

Tegenbewijs en tegendeelbewijs

Reactie op `de

J.R. Sijmonsma

In dit artikel wordt door Sijmonsma een reactie gegeven op een eerder gepubliceerd artikel van Rutgers over bewijs en daarmee samenhangende omkeringsregel.

Opinie | Reactie/nawoord
september 2003
AA20030636

Terug naar af?! Reactie op interview met Phon van den Biesen

M. Balk

Reactie op een interview met een advocaat in de sociale advocatuur dat eerder verscheen in Ars Aequi.

Opinie | Reactie/nawoord
januari 1993
AA19930029

Voor een onrechtvaardige-prijsleer

Nawoord bij 'Kritiek op Martijn Hesselinks boek Contractenrecht in perspectief'

M.W. Hesselink

In deze reactie gaat de Hesselink in op de reactie op een hoofdstuk uit zijn boek over de onrechtvaardige prijs die volgens Hesselink een grondslag moet zijn voor vernietiging van een overeenkomst.

Opinie | Reactie/nawoord
oktober 2008
AA20080761

Vormverzuim in de wetgeving

P. Groenhuis

In deze reactie gaat de auteur in op een eerder artikel in Ars Aequi waarin de nieuwe wetgeving wordt besproken met betrekking tot schending van vormvoorschriften in het strafproces. De auteur gaat in op de wenselijkheid en de werking van de nieuwe regels rondom vormvoorschriften.

Opinie | Reactie/nawoord
december 1996
AA19960752

Waar het ècht om gaat bij de de auditu discussie

W.A. Wagenaar

Prof. W.A. Wagenaar geeft een reactie op de reactie die de heer Rozemond gaf op het intervieuw dat met eerstegenoemde werd gehouden in het kader van het de auditu-bewijs.

Opinie | Reactie/nawoord | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
april 1999
AA19990254

Wat is er mis met het (gerechtvaardigd) totstandkomingsvertrouwen

M.R. Ruygvoorn

Marcel Ruygvoorn reageert op de canonbijdrage van J.H. Nieuwenhuis uit april 2010 over Plas/Valburg. Met nawoord van J.H. Nieuwenhuis.

Opinie | Reactie/nawoord
oktober 2010
AA20100737

Resultaat 145–156 van de 160 resultaten wordt getoond