Reactie op: Euthanasie: de grens bereikt?


In dit artikel wordt een kritische reactie gegeven op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel over euthanasie.