Reactie op: ‘Rapport Integriteit Rechterlijke Macht (IRM-rapport)’


Het artikel van Burhoven Jaspers inzake het rapport-I(ntegriteit) R(echterlijke) M(acht) in een eerdere editie van Ars Aequi vraagt om een weerwoord van de zijde van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de belangenvereniging van de leden van de rechterlijke macht. Immers, in het IRM-rapport tonen Burhoven Jaspers c.s. met een groot aantal ‘feiten’ aan dat het met de Nederlandse rechtspraak droevig gesteld zou zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.T.M. Nijenhof, W.H.J. Stemker Köster

Verschijning: juni 1997

Archiefcode: AA19970417

nevenfuncties onafhankelijkheid onpartijdigheid rechter-plaatsvervanger rechtspraak

Overige Rechterlijke organisatie

Opinie Reactie/nawoord