Reactie/nawoord

Resultaat 25–36 van de 160 resultaten wordt getoond

Europees vennootschapsrecht, vestigingsvrijheid, zetelverplaatsing en IPR: een reactie

J.W. Bellingwout

J.W. Bellingwout geeft in deze bijdrage een reactie op het artikel van P. Roos (Europees vennootschapsrecht, vestigingsvrijheid, zetelverplaatsing en IPR.) Hij uit enkele bedenkingen bij de stellingen van P. Roos.

Opinie | Reactie/nawoord
september 1989
AA19890751

Evenwichtig genoeg

Een reactie op ‘Het wetsvoorstel ter vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht’ van Jan Ekelmans

J.R. Sijmonsma

Ekelmans neemt in zijn opinie in het meinummer van dit blad vijf keuzes onder de loep die zijn gemaakt in het Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht. Hij is van mening dat de keus waarop het inzagerecht is verwoord, in dit wetsvoorstel evenwichtiger kan worden gemaakt. Ik deel zijn mening op dit punt niet. Ik meen dat het vernieuwde inzagerecht mooi en evenwichtig is ingekaderd in het nieuwe bewijsrecht.

Opinie | Reactie/nawoord
oktober 2021
AA20210926

Geen verschuiving maar herschikking

Reactie op mr. Kristic

T. Vink

Post thumbnail Voor het bijzonder nummer 2009 van Ars Aequi over oorlog en recht schreef Anamarija Kristic het artikel ‘Oorlog en democratie. Over de fundamentele verschuiving van de aard van parlementaire betrokkenheid bij de inzet van de Nederlandse krijgsmacht’. Wij ontvingen hierop een reactie van kapitein mr. Vink, die u in dit nummer kunt lezen, gevolgd door een nawoord van mr. Kristic.

Opinie | Reactie/nawoord
april 2010
AA20100257

Gelijke behandeling is een rechtsplicht in SGP-casus

Een reactie op Kortmann

R. Kooijman

Reactie op een noot van Kortmann over gelijke behandeling van vrouwen bij de SGP. Kortmann geeft zelf nog een kort nawoord.

Opinie | Reactie/nawoord
september 2008
AA20080626

Gezagsrelatie twijfelachtig: een nawoord

J. Dekker-Dingemans, T.M. ter Horst-Wielinga

Nawoord bij een reactie op een eerder artikel over de noodzaak tot het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van vrijwilligers. De oorspronkelijke auteurs betogen dat in geval van vrijwilligerswerk het twijfelachtig is of er een gezagsrelatie bestaat tussen de vrijwilligersorganisatie en de vrijwilliger.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 1991
AA19910145

Gezond verstand in het Carabisch gebied

H. de Doelder

In dit artikel, dat een reactie is op een eerder artikel uit Ars Arqui, wordt ingegaan op het nieuwe Wetboek van Strafvordering voor de Nederlandse Antillen (AASv). Hierbij komen belangrijke verschillen met het recht van het Nederlandse vasteland aan de orde en wordt ingegaan op het Statutaire concordantiebeginsel.

Opinie | Reactie/nawoord
januari 1997
AA19970017

Gods Schepping, omstreden technologie en intellectuele eigendom

D.W.F. Verkade

Reactie op een eerdere reactie in Ars Aequi over de octrooirechtelijke bescherming van het gebruik van de biotechnologie.

Opinie | Reactie/nawoord
oktober 1997
AA19970707

Haaks op de WTL

Reactie op 'Hulp bij zelfdoding: een zaak voor justitie? Gedachtes naar de aanleiding van de zaak Ton Vink'.

T. Vink

In dit artikel Ton Vink een reactie op een eerder gepubliceerd artikel in Ars Aequi over de zorgvuldigheidseisen bij hulp bij zelfdoding en betoogt dat de zorgvuldigheidseisen uit de WTL niet van toepassing zijn op niet-artsen. (zie ook: Rb. Amsterdam, 22-1-2007, LJN: AZ6713).

Opinie | Reactie/nawoord
oktober 2007
AA20070760

Heeft een jurist een mening, en komt hij daar ook voor uit?: een reactie

A. Couprie

In deze reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over het ontbreken van meningen en opinies van juristen in het (publieke) debat komt naar voren dat de juristen door beroeps- en gedragsregels niet in staat zijn om hun meningen te geven. Ook het feit dat meer ervaren juristen juridische meningen tot bijna feiten maken dragen ertoe bij dat er weinig controversiële meningen van juristen zijn.

Opinie | Reactie/nawoord
december 1994
AA19940802

Herschikken kan niet zonder verschuiven

Nawoord bij voorgaande reactie

A. Kristic

Voor het bijzonder nummer 2009 van Ars Aequi over oorlog en recht schreef Anamarija Kristic het artikel ‘Oorlog en democratie. Over de fundamentele verschuiving van de aard van parlementaire betrokkenheid bij de inzet van de Nederlandse krijgsmacht’. Wij ontvingen hierop een reactie van kapitein mr. Vink, die u in dit nummer kunt lezen, gevolgd door een nawoord van mr. Kristic.

Opinie | Reactie/nawoord
april 2010
AA20100260

Het geheim van de raadkamer: een waardevol bezit

J.L.W. Broeksteeg

Met nawoorden van Arend Soeteman en Anka Ernes

Opinie | Reactie/nawoord
maart 2011
AA20110247

Hulde aan de tempobeurs en Nawoord op bovenstaande reactie

P. van der Grinten, I. Meijer, W. Runderkamp

Reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over de invoering van de tempobeurs. De auteur vindt het een goede regeling.

Opinie | Reactie/nawoord
april 1993
AA19930249

Resultaat 25–36 van de 160 resultaten wordt getoond