Rechtsvraag

Resultaat 61–72 van de 484 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (188) gecombineerd vervoer

F.A. van Bakelen

Beantwoording van rechtsvraag betreffende het gemengd goederenvervoer. Het rechtskader, zowel nationaal, EG-rechtelijk als internationaal komt aan bod. Ook de aansprakelijkheid van de vervoerder, het vervoer van gevaarlijke stoffen, de risico-aansprakelijkheid voor milieuschade en het retentierecht komen aan bod.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1989
AA19890948

Beantwoording rechtsvraag (189) arbeidsrecht

R.A.A. Duk

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het arbeidsrecht waarbij het leerstuk van het `kennelijk redelijk ontslag´ aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1990
AA19900030

Beantwoording rechtsvraag (190) jeugdrecht

M. Fiege

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het jeugdrecht waarbij onder andere de leerstukken van de handelingsonbekwaamheid wegens minderjarigheid en de problemen rondom handlichting aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1990
AA19900033

Beantwoording rechtsvraag (191) sociale zekerheid

J. Riphagen

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht waarbij de destijds vernieuwde Werkloosheidswet (WW) aan de orde komt. Er wordt daarbij ingegaan op de consequenties van een ontslag op staande voet in een ontslag op latere termijn voor wat betreft een WW-uitkering.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1990
AA19900113

Beantwoording rechtsvraag (192) fiscale aspecten van schadevergoeding

J. Rensema

Beantwoording van een rechtsvraag waarbij de fiscale aspecten van schadevergoeding aan de orde komen. Er wordt een antwoord gegeven op de vraag of bepaalde schadevergoedingen belast zijn met de heffing van inkomstenbelasting.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1990
AA19900117

Beantwoording rechtsvraag (194) straf(proces)recht

G.P.M.F. Mols

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht. Aan de orde komen onder andere de ontzegging van een advocaat tot de toegang van diens cliënt, inzage in de processtukken, verlening van de inverzekeringstelling en de vernietiging van afgeluisterde telefoongesprekken.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1991
AA19910169

Beantwoording rechtsvraag (197) nietigheid en vernietigbaarheid

C.J.H. Brunner

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het algemeen verbintenissenrecht naar het nieuw Burgerlijk Wetboek. De vraag is of de toezegging dat iemand hypotheek zal verstrekken nietig, vernietigbaar of geldig. Daarbij is ook nog van belang of de toezegging voor of na de inwerkingtreding van het NBW (1 januari 1992) is gedaan.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1991
AA19910089

Beantwoording rechtsvraag (198) Intellectuele Eigendom

Th.C.J.A. van Engelen

Bij de beantwoording van deze rechtsvraag komt het auteursrechtelijke portretrecht aan bod. De kern van de vraag is in hoeverre portretrechten overdraagbaar zijn. De vraag wordt gesteld in hoeverre een verbodsactie mogelijk is.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1991
AA19910267

Beantwoording rechtsvraag (199) produktenaansprakelijkheid

E.H. Hondius

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van productaansprakelijkheid waarbij aan rechtsvergelijking dient te worden gedaan. De Europeesrechtelijke regel van de productaansprakelijkheid dient vergeleken te worden met een voorontwerp over productaansprakelijkheid door de Australian Law Reform Commission.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1991
AA19910343

Beantwoording rechtsvraag (200) luchtrecht: vracht en passage

F.A. van Bakelen

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het luchtrecht waarbij de aansprakelijkheid van een luchtvervoerder aan de orde is. Zaken die aan de orde komen bij deze rechtsvraag zijn: de grondslag van de vordering, het mogelijke oordeel van de rechter en het bestaan van jurisprudentie op het gebied van beslaglegging op luchtvaartuigen.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1991
AA19910346

Beantwoording rechtsvraag (202) burgerlijk procesrecht-de dwangsom

A.W. Jongbloed

Bij de beantwoording van deze rechtsvraag op het gebied van het burgerlijk procesrecht staat de dwangsom centraal. Het volgende staat centraal: In hoeverre is het mogelijk om een vonnis uit kort geding waarbij tevens de dwangsom is toegewezen nog geëxecuteerd kan worden indien de destijds gedaagde de toegewezen vordering overtreedt, indien er al een uitspraak van de gewone burgerlijke rechter bestaat waarin het gewraakte handelen is toegestaan.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 1991
AA19910430

Beantwoording rechtsvraag (203) bestuursrecht-milieurecht

P.J.J. van Buuren

In deze rechtsvraag is aan de orde in hoeverre omwonenden van een bedrijf dat afval verwerkt op basis van een gedoogverklaring waarbij veel stank vrijkomt van het provinciebestuur kunnen eisen deze afvalverwerking te staken ook indien er sprake is van vooruitzicht op legalisatie. Ook wordt de vraag gesteld in hoeverre civielrechtelijke vorderingen tegen het afval verwerkende bedrijf. Ook wordt de vraag gesteld of het verlenen van de gedoogbestemming mogelijk is en in lijn is met de destijds geldende beleidsregels van het Rijk.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1991
AA19910093

Resultaat 61–72 van de 484 resultaten wordt getoond