Resultaat 85–96 van de 480 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (216) rechtspraktijk

T.J. Zuidema

Beantwoording van een casus die is geënt op de rechtspraktijk, meer in het bijzonder het huurrecht. Aan de orde komen: redelijke huurprijs, servicekosten en voorschot en overschuldigde betaling.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1992
AA19920633

Beantwoording rechtsvraag (217) onrechtmatige daad

J.M. van Dunné

Beantwoording van een rechtspraak op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. De vraag is op welke manier en wie er met een actie uit onrechtmatige daad kunnen worden aangesproken daar waar het bedrijfsschade betreft.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1992
AA19920639

Beantwoording rechtsvraag (218) rechtspersonenrecht

A.F.M. Dorresteijn

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het rechtspersonenrecht waarbij de vraag is hoe een president-commissaris in het gegeven geval dient te handelen bij betrokkenheid bij meerdere vennootschappen.

Perspectief | Rechtsvraag
december 1992
AA19920811

Beantwoording rechtsvraag (219) ambtenarenrecht

W.H. Schipper

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het ambtenarenrecht waarbij onder andere een ontslag wegens plichtsverzuim aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1993
AA19930061

Beantwoording rechtsvraag (220) aantastbaarheid van een echtscheidingsconvenant

A.W. Hellema

Beantwoording van een rechtsvraag over de aantastbaarheid van een echtscheidingsconvenant.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1993
AA19930318

Beantwoording rechtsvraag (221) materieel strafrecht

Voorbereiding volgens toekomstig recht; deelneming; criminele organisatie

Th.A. de Roos

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het materieel strafrecht waarbij voorbereidingshandelingen, deelneming en criminele organisatie aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1993
AA19930497

Beantwoording rechtsvraag (222) reclame

M. van Delft-Baas

Beantwoording van een rechtsvraag behorende bij de rode draad 'Recht en reclame'. In de casus komen ondere andere rechtsmacht, productaansprakelijkheid en de grondslag van schadevergoeding aan de orde (onrechtmatigde daad of misleidende reclame). Ook het verbod op verdere uitzending van de reclame wordt behandeld.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Recht en reclame
juli 1993
AA19930584

Beantwoording rechtsvraag (223) samenloop van sancties

A.F.M. Brenninkmeijer

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het ambtenarenrecht waarbij een ambtenaar verdacht wordt en daardoor sancties krijgt opgelegd.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1993
AA19930694

Beantwoording rechtsvraag (224) casus voor eerstejaars

G.R. de Groot

Beantwoording van een rechtsvraag voor eerstejaars waarbij zaakwaarneming, retentierecht en kosten tot behoud een rol spelen.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1993
AA19930742

Beantwoording rechtsvraag (225) Romeins recht

J.H.A. Lokin

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het Romeins recht waarbij het pandrecht aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1993
AA19930747

Beantwoording rechtsvraag (226) Burgerlijk procesrecht

A.W. Jongbloed

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het burgerlijk procesrecht waarbij de destijds nieuwe kantongerechtprocedure aan de orde kwam op basis van een koopovereenkomst waarbij problemen bij zijn ontstaan.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1994
AA19940046

Beantwoording rechtsvraag (227) vluchtelingenrecht

T.P. Spijkerboer

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het vluchtelingenrecht waarbij onder meer de definitie van vluchteling, toelating tot Nederland en een gedoogverklaring aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1994
AA19940120

Resultaat 85–96 van de 480 resultaten wordt getoond