Beantwoording rechtsvraag (203) bestuursrecht-milieurecht


In deze rechtsvraag is aan de orde in hoeverre omwonenden van een bedrijf dat afval verwerkt op basis van een gedoogverklaring waarbij veel stank vrijkomt van het provinciebestuur kunnen eisen deze afvalverwerking te staken ook indien er sprake is van vooruitzicht op legalisatie. Ook wordt de vraag gesteld in hoeverre civielrechtelijke vorderingen tegen het afval verwerkende bedrijf. Ook wordt de vraag gesteld of het verlenen van de gedoogbestemming mogelijk is en in lijn is met de destijds geldende beleidsregels van het Rijk.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J.J. van Buuren

Verschijning: Januari 1991

Archiefcode: AA19910093

afvalstoffen gedoogverklaring hinder milieuvergunning overlast

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Perspectief Rechtsvraag