Beantwoording rechtsvraag (189) arbeidsrecht


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het arbeidsrecht waarbij het leerstuk van het `kennelijk redelijk ontslag´ aan de orde komt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.A.A. Duk

Verschijning: Januari 1990

Archiefcode: AA19900030

Anciënniteitsbeginsel arbeidsovereenkomst gronden ontslag ontslagvergunning

Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.