Beantwoording rechtsvraag (188) gecombineerd vervoer


Beantwoording van rechtsvraag betreffende het gemengd goederenvervoer. Het rechtskader, zowel nationaal, EG-rechtelijk als internationaal komt aan bod. Ook de aansprakelijkheid van de vervoerder, het vervoer van gevaarlijke stoffen, de risico-aansprakelijkheid voor milieuschade en het retentierecht komen aan bod.